Agnieszka Szurpicka

adwokat

Jestem specjalistą w sprawach rozwodowych z elementem zagranicznym. Reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, w tym toczących się w trybie Konwencji Haskiej. Prowadzę sprawy o podział majątku, uznanie zagranicznych wyroków, zniesienie współwłasności, a także sprawy spadkowe...
[Więcej >>>]

Zapytaj o wycenę

Nic tak nie cieszy fachowego pełnomocnika jak wygrana. Daje potwierdzenie, że to jaki zawód wybraliśmy ma sens.

Szczególnie ucieszyła mnie ostatnio zakończona sprawa, prowadzona przeze mnie w ramach Konwencji Haskiej.

Uprowadzenie rodzicielskie

Dziecko zostało uprowadzone z UK do Polski przez jednego z rodziców bez zgody drugiego (tzw. uprowadzenie rodzicielskie)

Rodzic, który pozostał zagranicą zgłosił jego uprowadzenie w instytucji zwanej International Child Abduction and Contact Unit – w skrócie ICACU.

Po tym zgłoszeniu nawiązaliśmy współpracę.

Czytaj dalej >>>

Z dniem 7 listopada 2019 r. weszła w życie dość istotna zmiana kodeksu postępowania cywilnego.

Tekst ustawy nowelizującej odnajdziesz tu.

Nowelizacja k.p.c

Nowelizacja k.p.c. – jakie to ma znaczenie dla Ciebie?

Otóż w jednym z wcześniejszych wpisów poruszałam zagadnienie wyznaczenia sądu właściwego miejscowo do złożenia pozwu o rozwód, gdy żaden z małżonków nie przebywa w Polce. Wpis jest zatytułowany : Właściwość sądu okręgowego, gdy żaden z małżonków nie mieszka w Polsce.

Opisywałam tam praktykę Sądu Najwyższego odnośnie wyznaczania sądu właściwego miejscowo do złożenia pozwu.

Czytaj dalej >>>

W poprzednim wpisie wskazałam do jakich spraw ma zastosowanie Rozporządzenie Bruksela II bis.

Dziś o kategorii spraw, które wyłączone są z zakresu jego działania.

To są przecież istotne kwestie dla analizy Twojej sytuacji rodzinnej i dla ustalenia aktów prawnych, które mają zastosowanie do danego stanu faktycznego.

Pamiętaj, że w sprawach gdzie mamy do czynienia z różnymi miejscami zamieszkania małżonków i dzieci, należy spokojnie zastanowić się, które regulacje weźmiemy pod uwagę. Trochę ich jest 😉

Do jakich spraw nie ma zastosowania Rozporządzenie WE nr 2201/2003

Do jakich spraw nie ma zastosowania Rozporządzenie WE nr 2201/2003 (Bruksela II bis)?

Wyłącznie dotyczy spraw, takich jak:

Czytaj dalej >>>

Dziś kilka słów o tzw. rozporządzeniu Bruksela II bis.

Jeśli mieszkasz zagranicą i myślisz o rozwodzie w Polsce – jest to podstawowy akt dotyczący spraw małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej, a także określający procedurę w sytuacji uprowadzenia rodzicielskiego.

Jego pełna nazwa to Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.

Link do treści znajdziesz tu.

Bruksela II bis

Co należy rozumieć pod pojęciem spraw małżeńskich oraz odpowiedzialności rodzicielskiej?

Otóż to nic innego jak: rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, prawo do opieki nad dzieckiem, rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej, czy też kontaktów z dzieckiem.

Nie ma ogólnej zasady dotyczącej jurysdykcji w sprawach małżeńskich.

Czytaj dalej >>>

Dosłownie kilka dni temu udzielałam porady odnośnie właściwości sądu celem złożenia wniosku o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku przez ojca w imieniu małoletniego dziecka.

Posypały się pytania: o termin, elementy konieczne wniosku oraz sąd, do którego należy złożyć wniosek bo przecież dziecko nie przebywa w Polsce tylko w Anglii.

Jest to dla mnie codzienność. Od tego jestem aby takie wątpliwości rozwiewać 🙂

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka mieszkającego w Anglii

Ojciec dziecka uzyskał gdzieś informację (lub wyczytał w internecie), że wniosek powinien złożyć w Świdnicy – sąd, w okręgu którego zamieszkiwał zmarły.

Jednak to nie sąd ostatniego zamieszkania spadkodawcy (osoby zmarłej) jest właściwy w tym przypadku.

Czytaj dalej >>>