Agnieszka Szurpicka

adwokat

Jestem specjalistą w sprawach rozwodowych z elementem zagranicznym. Reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, w tym toczących się w trybie Konwencji Haskiej. Prowadzę sprawy o podział majątku, uznanie zagranicznych wyroków, zniesienie współwłasności, a także sprawy spadkowe...
[Więcej >>>]

Zapytaj o wycenę

Niestety nie zawsze chciałbyś nabyć spadek. Jednak musisz pamiętać o najważniejszym!

To, że odrzucisz spadek nie oznacza końca sprawy. W takiej sytuacji spadek nabędą Twoje dzieci. 

Jeśli odrzucić spadek ma także dziecko, to aby odrzucenie było skuteczne, istotne jest zachowanie terminu 6 miesięcy.

Nie zawsze dowiadujesz się o fakcie odrzucenia w dacie jego dokonania przez pierwotnego spadkobiercę. Zazwyczaj, gdy małżonkowie  nie mieszkają już razem (a dziecko jest przy jednym z nich), dowiadujesz się co najmniej kilka miesięcy po fakcie.

Pamiętam jak w ubiegłym roku, z prośbą o pomoc zwróciła się do mnie matka dziecka, które miało odrzucić spadek. Wszyscy przebywali na stałe w Wielkiej Brytanii.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, który mieszka w Wielkiej Brytanii

Stan faktyczny był następujący:

Zmarła pozostawiła po sobie spadkobiercę ustawowego – syna, który złożył w formie notarialnej oświadczenie o odrzuceniu spadku, dajmy na to z końcem stycznia 2017 r.

Czytaj dalej >>>

Konwencja haska

Dziś kilka słów o Konwencji Haskiej, celem syntetycznego przybliżenia zagadnienia.

Akt pochodzi z  25 października 1980 r. i został sporządzony w Hadze. Rzeczpospolita Polska przystąpiła do Konwencji w roku 1992.

Aktualna Lista Państw (stron Konwencji) znajduje się tu.

Klasyczna sytuacja:

Małżonkowie mieszkają zagranicą np. w Niemczech. Po zakończeniu  postępowania o rozwód chcąc rozpocząć nowe życie,  jeden z byłych małżonków postanawia wyjechać z dzieckiem wbrew woli drugiego.

Decyduje o powrocie do kraju, nikt nie chce zrezygnować ze stałej opieki nad dzieckiem.

Powody są różne: zaczynając od finansowych, uzasadnionych przemocą po czysto emocjonalne.

Tu właśnie mogą znaleźć zastosowanie przepisy Konwencji.

Konwencja haska

Kiedy wyjazd z dzieckiem to naruszenie konwencji haskiej?

Powinieneś wiedzieć kiedy taki wyjazd z dzieckiem może stanowić naruszenie jej przepisów.

Czytaj dalej >>>

Odbierając telefon lub otrzymując wiadomość od osób, które potrzebują mojej pomocy, często słyszę, że ich przypadek jest beznadziejny. Równocześnie słyszę w głosie nadzieję, że to ja będę tą osobą, która pomoże.

Rosną więc oczekiwania i poczucie, że jest się czyjąś ostatnią szansą – deską ratunku. Z jednej strony to miłe uczucie, ale z drugiej strony musisz pamiętać, że nie zaklinam rzeczywistości jak niektórzy myślą. 😉

Zawsze chłodno oceniam szanse i dostępne możliwości.

Wbrew powszechnej opinii każda sprawa jest inna. Możesz np. trafić na skład sędziowski, który ma inne zapatrywanie na zastosowanie danych przepisów. W szczególności, gdy mówimy o jurysdykcji krajowej.

Sądy w Polsce bardzo chętnie pozbywają się spraw – odsyłają według właściwości.

Nieznane miejsce zamieszkania pobytu małżonka

Nieznane miejsce zamieszkania/pobytu małżonka

Jednym z częstszych problemów, z którymi się do mnie zgłaszacie jest brak znajomości miejsca zamieszkania współmałżonka. Wydawałoby się rzecz tak istotna, że uniemożliwia wszystko.

Bo komu sąd doręczy korespondencję?

Czytaj dalej >>>

Jak już wcześniej wspominałam jurysdykcja krajowa wynika z samego faktu posiadania przez oboje małżonków obywatelstwa polskiego.

Często jednak pytasz: „Do którego sądu okręgowego złożyć pozew?”.

Pomocny będzie kodeks postępowania cywilnego. Czy musisz dokładnie wiedzieć, który to jest artykuł ? Oczywiście, że nie. 🙂

Opiszę sytuację na przykładzie, który jest normą w mojej codziennej pracy.

Na początku tego miesiąca podjęłam współpracę z Klientem, którego ostatnie miejsce zamieszkania w kraju znajdowało się w znacznej odległości od Wrocławia – czyli miejscowości gdzie prowadzę kancelarię. Były to Suwałki.

Zawsze można dojechać. Jednak w życiu należy sobie pewne sprawy ułatwiać. Tym bardziej, że dojazdy w zasadzie pochłaniają cały dzień, a sprawa nie musi się zakończyć na jednym posiedzeniu sądu.

Żaden z małżonków nie mieszka w Polsce

Jak się rozwieść, gdy żaden z małżonków nie mieszka w Polsce

Zasadą jest, że gdy żaden z małżonków nie mieszka w Polsce należy wystąpić do Sądu Najwyższego z wnioskiem o oznaczenie sądu właściwego do złożenia pozwu o rozwód.

Sąd Najwyższy wyznacza sąd na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie otrzymujesz pocztą, z reguły w ciągu miesiąca.

Czytaj dalej >>>

Do którego sądu okręgowego złożyć pozew o rozwód?

Właściwość miejscową sądu okręgowego  w sprawach o rozwód określa art. 41 kodeksu postępowania cywilnego.

Jest to właściwość wyłączna – co oznacza, że jest ustalana tylko według następującego schematu:

  • w pierwszej kolejności właściwy jest sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania pod warunkiem, że choć jedno z nich nadal w tym okręgu mieszka
  • jeżeli taka przesłanka nie zachodzi właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania pozwanego
  • jeśli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce – właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda.

Do którego sądu okręgowego złożyć pozew o rozwód

Dla przykładu:

Czytaj dalej >>>